SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

5.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 55/ 06) mijenja se i glasi:

»U sljedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture

Plan 2007.

Izmjene i dopune

1. Održavanje javne rasvjete

550.000,00

550.000,00

1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete

400.000,00

400.000,00

1.2. Održavanje javne rasvjete

150.000,00

150.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

210.000,00

210.000,00

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

720.000,00

720.000,00

4. Održavanje javnih površina:

764.000,00

884.000,00

4.1. Održavanje zelenih površina

426.000,00

426.000,00

4.2. Održavanje ostalih javnih površina

62.000,00

182.000,00

4.3. Organizacija parkirališta

276.000,00

276.000,00

5. Održavanje groblja

172.000,00

187.000,00

6. Održavanje nerazvrstanih cesta:

880.000,00

2.180.000,00

6.1. Redovno održavanje

300.000,00

300.000,00

6.2. Pojačano održavanje

580.000,00

1.880.000,00

Sveukupno troškovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

3.218.000,00

4.731.000,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim-novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/9

Ur. broj: 2213/02-04-02-01-06-5

Cres, 15. ožujka 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr