SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

2.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/ 03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 15. ožujka 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Cresu za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2006. godinu (»Službene novine« broj 36/05 i 37/06).

Tekst Izvješća Gradskog poglavarstva iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-01/07-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-4

Cres, 15. ožujka 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr