SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

1.

Temeljem članka 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01) Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Grada Cresa za 2006. godinu sadrži:

-ukupno ostvarene prihode
u iznosu od 18.273.692,59 kn

-višak prihoda poslovanja
iz 2005. godine 1.410.137,54 kn

-ukupno izvršene rashode
u iznosu od 17.848.613,53 kn

-višak prihoda nad rashodima 1.835.216,62 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.835.216,62 kn rasporedit će se u 2007. godini na sljedeći način:

1. Izgradnja infrastrukture Volnik 300.000,00 kn

2. Sanacija deponija 300.000,00 kn

3. Muzej Arsan215.216.62 kn

4. Proširenje mreže javne rasvjete 200.000,00 kn

5. Cesta Brajdi 500.000,00 kn

6.Pojačano održavanje nerazvrstanih
cesta320.000,00 kn

Članak 3.

Plan i izvršenje bilančnog dijela Proračuna Grada Cresa za 2006. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-01/07-01/4

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-4

Cres, 15. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2006. GODINU
za razdoblje 01.01. - 31.12.06.
I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa z  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr