SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

25.

Na temelju članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije(»Službene novine«broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 22. ožujka 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeće) i predstavnicima nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: predstavnici) koji djeluju na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Članovi vijeća i predstavnici ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini od 5 % bruto naknade člana Županijske skupštine utvrđene Odlukom o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva (»Službene novine« broj 18/05 i 19/06).

Sredstva za nagradu iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se tromjesečno na žiroračun vijeća odnosno predstavnika najkasnije u roku od 15 dana od isteka tromjesečja.

Članak 3.

Osim prava na nagradu u visini određenoj člankom 2.stavak 1. ove Odluke članovi vijeća imaju i pravo na naknadu prijevoznih troškova za prisustvovanje sjednici vijeća, u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto prebivališta udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Sredstva za naknadu prijevoznih troškova iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se tromjesečno na žiroračun vijeća na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici, popi

sa članova koji su sjednici bili nazočni i podatku o mjestu prebivališta za svakog člana.

Članak 4.

Novčana sredstva za nagrade i troškove utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/15

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=00001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr