SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA MATULJI
30

5.

Na temelju točke V. Poglavlja Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01), članka 19. Zakona o kokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05 ) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/ 01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2007. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Članak 2.

Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. RADIVOJ MARMILIĆ, dipl. oec. - član Općinskog poglavarstva zadužen za područje prostornog uređenja, planiranje i zaštitu okoliša, voditelj,

2. ALEN RUŽIĆ - zamjenik općinskog načelnika zadužen za područje komunalnih djelatnosti, zamjenik voditelja,

3. RONALD PUHARIĆ, ing. građ., voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, član,

4. RADOSLAV MEDICA, ing. član Općinskog poglavarstva zadužen za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, član,

5. DANIELA ZULE, ekolog u K.D. KOMUNALAC d.o.o. Opatija, član,

6. NIKICA TRAMONTANA, tajnik - stručni suradnik Vatrogasne Zajednice Primorsko-goranske županije, član.

Članak 3.

Zadaci Stručnog povjerenstva za izradu Plana su:

- Identifikacija resursa zadaća i sudionika u procesu izrade Plana,

- Identifikacija rizika i opasnosti,

- Analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova,

- Identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim Planovima,

- Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća,

- Prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana,

- Donošenje Plana intervencije u zaštiti okoliša od strane nadležnog tijela - Općinskog vijeća Općine Matulji,

- Upoznavanje svih sudionika sa integriranim Planom,

- Uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju Plana,

- Upoznavanje stanovništva s Planom.

Članak 4.

Uvjete za rad Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša osigurava Općinsko poglavarstvo.

Tehničke i administrativne poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/4

Ur. broj: 2156-04-06-01

Matulji, 1. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Mario Ćiković. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr