SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from baska 511..511

Općina Baška

10.

Temeljem članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02 i 90/05), u skladu sa Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. siječnja 2007. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
na području Općine Baška

I.

U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Baška (»Službene novine« Primorske-goranske županije broj 10/04) u točki I. dio rečenice »te u svrhu njegove privatizacije«, briše se.

II.

U točki IV. dodaje se novi stavak, koji glasi:

»Kako na području Općine Baška svega 23,01 ha raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države čine oranice, vinogradi i voćnjaci, odnosno površine namijenjene zemljoradnji, smatra se da se istoj, zbog dovoljne količine plodne zemlje i pogodnog položaja na obroncima brda, može privesti i dio pašnjaka, koji čini 98 % ukupnog poljoprivrednog zemljišta, a da isto nema negativne posljedice na razvoj ovčarstva.«

III.

Točka VII. briše se.

IV.

Točka VIII. mijenja se glasi:

»Namjena raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Baška, ukupno 6.313,19 ha, iz točke V. određuje se, kako slijedi:

. 14,78 ha oranica, 8,17 ha vinograda i 0,06 ha voćnjaka, te 6,72 ha pašnjaka i 0,05 ha kamenjara (ostalo poljoprivredno zemljište), ukupno 29,78 ha sve u k.o. Draga Bašćanska, za dugogodišnji zakup u trajanju od 25 godina u svrhu sadnje novih vinograda,

. 4.938,97 ha pašnjaka i 58,56 ha ostalog zemljišta za zakup u trajanju od 10 godina u svrhu ispaše, prvenstveno ovaca, a po isteku važećih ugovora o zakupu, navedenoj površini će se pridodati površina od 1.285,88 ha, koja je i trenutno u režimu zakupa.

V.

Točka IX. mijenja se i glasi:

Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države provodit će se u skladu sa Zakonom.

VI.

U točki XI. dio rečenice »Budući vlasnici i« briše se.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/16

Ur. broj: 2142-03-06-4

Baška, 4. siječnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr