SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
26

26.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 00) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 18. siječnja 2007. godine, te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javnih površina
na temelju ugovora na području Grada Rijeke

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Hortikulturno uređenje prostora oko drvoreda u Ulici Nikole Cara od kućnog broja 1 do 11,

- Hortikulturno uređenje kraja Ulice Nikole Cara i početka Ulice Potok uz zid bivše tvornice konopa,

- Opremanje parka u Ulici Josipa Završnika,

- Raščišćavanje površine u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 12,

- Uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Branka Šimića od kućnog broja 30 do 66,

- Uređenje stijena i divljeg raslinja u Ulici Srdoči ispred zgrada kućni broj 60 i 61,

- Formiranje drvoreda s južne strane u Ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 18 do 24,

- Zatravljivanje površine uz ogradu groblja Trsat na desnoj strani Ulice Slavka Krautzeka,

- Uređenje površine u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 16 i 18,

- Mjesni odbor Sveti Kuzam - obnova zelenila iza Hrvatskog doma,

- Športsko društvo »Zamet« - uređenje okoliša,

- Dispanzer za mentalno zdravlje Braće Monjac br. 5 - hortikulturno uređenje okoliša,

- Sadnja trajnica duž dijela Finderleovih stuba,

- Hortikulturno uređenje neuređene zelene površine u Ulici šetalište Ivana Gorana Kovačića između zgrada kućni broj 20 i 22,

- Djelomično hortikulturno uređenje parkirališta na Školjiću,

- Uklanjanje kupiništa i smetlišta između Ulice Lipa i Ulice Antuna Mihića,

- Uklanjanje kupiništa sa zelene površine na početku Trogirske ulice,

- hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Vinka Benca kućni broj 4 i 4A,

- Osnovna škola Vežica - sanacija stabala,

- Osnovna škola Turnić - sanacija stabala,

- Graditeljska škola za industriju i obrt - uklanjanje panja iz korita i sadnja stabla,

- Sportsko-rekreacioni centar Belveder - hortikulturno uređenje okoliša,

- Sportska dvorana »Dinko Lukarić« - hortikulturno uređenje okoliša,

- Poslovni prostor u Ulici Zdenka Petranovića 7 - orezivanje stabala,

povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67b s rokom izvršenja 35 radnih dana od dana uvođenja u posao, a održavanje hortikulture obavljat će se u roku od godinu dana od primopredaje radova.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Uređenje neuređene zelene površine u Ulici Corrado Ilijassich kod kućnog broja 22 i 24,

- Uređenje dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od stambene zgrade broj 23,

- Opremanje dječjeg igrališta u Strossmayerovoj ulici istočno od stambene zgrade broj 23,

- Postava četiri klupe kod Osnovne škole »Centar« i Srednje građevinske škole,

- Postava 13 košarica za smeće na području Mjesnog odbora Sušak,

- Uređenje jugoistočnog dijela prostora zgrade u Ulici Ante Kovačića 8,

- Uređenje zelene površine sa zaštitnom ogradom u Ulici Vinka Benca kod kućnog broja 10,

- Postava novih sprava na dječjem igralištu u Velebitskoj ulici,

- Postava klupa na autobusna stajališta na području Mjesnog odbora Bulevard,

- Postava klupa u krugu igrališta bivše Vojarne »Trsat«,

- Postava niske ograde na Trgu Viktora Bubnja radi sprječavanja parkiranja automobila,

- Osnovna škola »Eugen Kumičić« - građevinsko uređenje okoliša,

- Centar predškolskog odgoja »Kvarner« - građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša,

povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67b s rokom izvršenja 35 radnih dana od dana uvođenja u posao, a održavanje hortikulture obavljat će se u roku od godinu dana od primopredaje radova.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Uređenje površine istočno od groblja Zamet

povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, Osječka 67b s rokom izvršenja 35 radnih dana od dana uvođenja u posao, a održavanje hortikulture obavljat će se u roku od godinu dana od primopredaje radova.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

- Izvođenje privremenih priključaka sa održavanjem razvodnih ormara za privremene priključke na plažama grada Rijeke

povjeravaju se trgovačkom društvu ELENERG BZ d.o.o. Kraljevica, Zahrustica 5, s rokom izvršenja do 31. prosinca 2007. godine, po pojedinačnim nalozima.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/50

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr