SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
GRAD KASTAV
10

10.

Temeljem članka 18. i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 19. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2007. godine donosi

IZMJENE
o financiranju političkih stranaka

Članak 1.

U Odluci o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/06) u članku 2. umjesto broja »35.000,00« stoji broj »38.500,00«

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mjesečna naknada za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 209,00 kuna a za podzastupljeni spol mjesečna naknada iznosi 230,00 kuna.«

Članak 3.

Ove Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-4

Kastav, 1. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr