SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
28

28.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 43. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćen tekst) i članka 13. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnog tijela Grada Delnica (»Službene novine« broj 27/05, 39/05 i 44/06), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 2. ožujka 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK
o klasifikaciji radnih mjesta

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načela za utvrđivanje plaća službenika Jedinstvenog upravnog Odjela Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel) koju isti dobivaju direktno iz Proračuna Grada Delnica.

Članak 2.

Koeficijenti složenosti određuju se kako slijedi:

Naziv radnog mjesta Koeficijent

A) Pročelnik Odjela 2,70

B) Odsjek za komunalni sustav, strategijsko

planiranje, razvoj i izgradnju, promet, ekologiju

i gospodarenje imovinom Grada

1. Voditelj Odsjeka 2,41

2. UPRAVNI SAVJETNIK ZA KOMUNALNI

SUSTAV I OSTALE POSLOVE IZ 2,20

NADLEŽNOSTI ODSJEKA

3. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA 1,95

KOMUNALNE PRIHODE TE

GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA

4. UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNU

NAKNADU 1,43

5. KOMUNALNI REDAR 1,43

C) Odsjek za financije i unutarnju kontrolu

1. Voditelj Odsjeka 2,41

2. STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE

PROJEKTE 1,95

3. UNUTARNJI REVIZOR 1,95

4. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA

FINANCIJSKE POSLOVE 1,82

5. STRUČNI REFERENT ZA PRORAČUN I

FINANCIJE

VSS 1,95

VSŠ 1,82

6. STRUČNI REFERENT ZA

KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE

POSLOVE 1,43

7. RAČUNOVODSTVENI REFERENT 1,43

8. EKONOM 1,43

D) Stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i

poglavarstva

1. Voditelj Službe 2,41

2. UPRAVNI SAVJETNIK ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2,20

3. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1,95

ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

4. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1,95

ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

5. TAJNICA 1,43

6. ADMINISTRATIVNI TAJNIK 1,43

7. ADMINISTRATIVNI REFERENT 1,43

Članak 3.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste i to prema slijedećim koeficijentima;

Vježbenici I vrste (VSS) 1,80

Vježbenici II. vrste (VSŠ) 1,60

Vježbenici III. vrste (SSS) 1,30.

Članak 4.

U slučaju zasnivanja radnog odnosa po isteku vježbeničkog staža, službeniku, ranijem vježbeniku pripada koeficijent iz prethodnog članka ovog Pravilnika u 100% iznosu.

Koeficijent iz prethodnog stavka ovog članka koristi se za obračun plaće sve dok službenik ne stekne potrebno radno iskustvo propisano Pravilnikom u unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica.

Koeficijent iz prethodnog stavka ovog članka koristi se za prvi mjesec nakon što službenik stekne propisano radno iskustvo.

Članak 5.

Ova Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/07-01/03

Ur. broj: 2112-01-07-01

Delnice, 2. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr