SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 9. Ponedjeljak, 5. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Na temelju članka 20

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/ 04 i 141/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 20. srpnja 2006. godine, Županijsko poglavarstvo je na 57. sjednici održanoj 1. ožujka 2007. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«

Članak 1.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida« (»Službene novine« broj 22/99 i 3/00, te KLASA: 021-04/03-03/21, UR. BROJ: 2170/01-92-01-03-4 od 22. rujna 2003. godine), stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije obvezuje se izvesti radove iz prethodnog stavka u roku od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja III. Dodatka Ugovora o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke zaključit će se III. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - brodogradilište »Kantrida«.

Članak 3.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše III. Dodatak Ugovoru o koncesiji, smatrat će se da odustaje od koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/5

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-12

Rijeka, 1. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=492&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr