SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
OPĆINA LOPAR
30

2.

Na temlju članka 35. Zakona ovlasništvu i drugim stvarnim pravim (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članak 35. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 24. Privremenog statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 6. veljače, 2007. godine donjelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine k.č. 10224 K.O. Lopar u površini od 27 m2, koja čini 1/42 dijela k.č. 10224 K.O. Lopar, ukupne površine 1147 m2 (prilog; prema prijedlogu za parcelaciju izrađen od ovlaštenog geodeta M. Bišić od studenog 2006. g. i sastavni je dio ove odluke) ne koristi kao javno dobro, već u naravi nad tom površinom izgrađena obiteljska kuća te formirana okućnica, te se ista isključuje iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rabu - Zemljišno-knjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na istima i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-02

Lopar, 6. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Obrazloženje Odluke

Utvrđuje se da se dio nekretnine k.č. 10224 K.O. Lopar već 40 godina ne koristi kao javni put, jer je na tom djelu izgrađena obiteljska kuća Ivana Franelića, dijelom na k.č. 10224 i dijelom na k.č. 7910 KO Lopar.

Ivan Franelić je uredio dio k.č 7919 u površini od cca 35 m2 kao proširenje javnog puta, te zbog potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa predlaže zamjenu zemljišta za dio k.č. 7919/2 K.O. Lopar površine 35 m2.

Nakon skidanja statusa javnog dobra omogućiti će se zamjena zemljišta i donošnje statusa javnog dobra na k.č. 7919/2 K.O. Lopar, kao zamjenske vrjednosti za ukinuti dio.

Troškove oko parcelacije, javnobilježničke troškove, troškove poreza na promet nekretnina i druge troškove proizašle iz ove odluke snositi će vlanik Franelić Ivan, Palit 136, 51280 Rab.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr