SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

11.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi »Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu« koji je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 50a od 20. prosinca 2006. godine, te se daje

ISPRAVAK
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu

U Općem dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu, pod A. »RAČUN PRIHODA I RASHODA« vrše se sljedeće ispravke:

. Iznos pod stavkom »3232 Ostale usluge investicijskog održavanja« mijenja se iz »19.134.136,00« u »20.134.136,00«;

. Iznos pod stavkom »3239 Ostale usluge« mijenja se iz »4.114.400,00« u »3.114.400,00«;

. Iznos pod stavkom »3632 Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave« mijenja se iz »12.222.000,00« u »12.322.000,00«;

. Iznos pod stavkom »3811 Tekuće donacije u novcu« mijenja se iz »28.313.250,00« u »32.313.250,00«;

. Iznos pod stavkom »3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama« mijenja se iz »3.500.000,00« u »3.400.000,00«;

. Iznos pod stavkom »3841 Materijalni rashodi iz prošlih godina« mijenja se iz »4.000.000,00« u »0,00«.

U Posebnom dijelu Proračuna, u članku 3. vrše se sljedeće ispravke:

U Razdjelu 4. - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb na:

. Poziciji 42 03 01 03, u koloni »Ekonomska klasifikacija« umjesto »3841« Materijalni rashodi iz proteklih godina (pokriće gubitka) treba stajati »3811« Tekuće donacije u novcu;

. Poziciji 42 05 04 01, u koloni »Ekonomska klasifikacija« Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, umjesto »3821« treba stajati »3632« Kapitalne pomoći unutar opće države.

U Razdjelu 8. - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu na:

. Poziciji 80 07 05 01, u koloni »Ekonomska klasifikacija« Ostale usluge, umjesto »3239« treba stajati »3232« Usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

. Poziciji 80 07 06 01, u koloni »Ekonomska klasifikacija« Ustale usluge, umjesto »3239« treba stajati »3232« usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Klasa: 021-04/06-02/83

Ur. broj: 2170/1 - 04- 01-01-07-7

Rijeka, 6. veljače 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=487&mjesto=00001&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr