SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

27.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na 16. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2006. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/06) članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalna naknada 1.400.000,00

2. Naknada za groblje 30.000,00

3. Proračun Općine Malinska-Dubašnica

za 2006. 2.564.500,00


Ukupno: 3.994.500,00

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, mijenja se i glasi:

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje čistoće javnih površina. Poslovi obuhvaćaju čišćenje javnih površina, pometanje, 397.000,00

pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslove.

- Održavanje komunalne opreme 35.000,00

Poslovi obuhvaćaju održavanje opreme: dječjih igrališta, klupa, koševa za smeće, ograda, stupića i sl.

- Dezinsekcija i deratizacija, nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije 65.500,00

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje zelenih površina prema programu uređenja i održavanja zelenih površina 550.000,00

- navodnjavanje zelenih površina 67.000,00

- tekuće održavanje i uređenje morske obale 464.000,00

- održavanje meteorološke stanice 35.000,00

- zakup kemijskih WC kabina 120.000,00

- zaštita bilja 25.000,00

3. NERAZVRSTANE CESTE

- tekuće i investicijsko održavanje prometnih površina, sanacija udarnih rupa, održavanje horizontalne 1.150.000,00

i vertikalna signalizacija

- održavanje protupožarnih putova 400.000,00

4. GROBLJA

- tekuće održavanje groblja na području Općine Malinska-Dubašnica 30.000,00

5. JAVNA RASVJETA

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu 401.000,00

- održavanje javne rasvjete 205.000,00

- novogodišnja dekorativna rasvjeta 50.000,00


UKUPNO: 3.994.500,00

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/06-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-06-24

Malinska, 7. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr