SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

46.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

I.

Općina Omišalj prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik Tomo Sparožić da u ime Općine Omišalj potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr