SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

44.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (Službene novine Primorsko-goranske županije 46/04, 5/05 i 34/06) i temeljem zaključaka Općinskog poglavarstva donijetih slijedom prijedloga Odbora za socijalnu skrb.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Zdravstvena i socijalna zaštita te pomoć stanovnicima Općine Omišalj

- »Romi u zajednici« 60.000,00 kn

- Hitna medicinska pomoć 36.000,00 kn

- Sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00 kn

- Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

- Pomoć obiteljima - pog. branitelji 3.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 25.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - dječji vrtić 15.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - prijevoz 370.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - marende 25.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 168.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - ogrjev 25.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - školovanje 30.000,00 kn

- Pomoć za novorođeno dijete 40.000,00 kn

- Ostale potpore i donacije 70.000,00 kn

3. Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama

- Društvo multiple skleroze 2.000,00 kn

- Udruga invalida distrofičara 2.000,00 kn

- Udruga slijepih 2.000,00 kn

- Udruga gluhih i nagluhih 2.000,00 kn

- Udruga ratnih i vojnih invalida 1.000,00 kn

- Udruga invalida rada 1.000,00 kn

- Društvo tjelesnih invalida 1.000,00 kn

- Udruga civilnih invalida rata 1.000,00 kn

- Liga za borbu protiv raka 1.000,00 kn

- Ostale udruge 2.000,00 kn

- HVIDRA - Krk 16.000,00 kn

- Crveni križ 65.000,00 kn

- Caritas 5.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr