SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

42.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst ,82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- oranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2007. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.666.000 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr