SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

41.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- oranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06 ) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2006. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.1, 90.3, 90.04) u ukupnom iznosu od 1.980.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kn, proračuna (prihoda od prodaje zemljišta, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka -HBOR-a, naknada za koncesije i boravišne pristojbe) u iznosu od 1.480.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz. 126.1, 126) u iznosu od 580.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 410.000,00 kn i proračuna (boravišna pristojba) u iznosu od 170.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz. 130.1) u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 kn,

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137, 135.1, 129.05, 124.01) u ukupnom iznosu od 1.865.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna (prihoda od prodaje zemljišta,naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za koncesije) u iznosu od 1. 465.000,00 kn i potpora u iznosu od 400.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz. 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.115.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje cijene vode) u iznosu od 440.000,00 kn, proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka i prodaje zemljišta)u iznosu od 675.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz. 125.1, 125.02 i 130- zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.825.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka- HBOR i prihoda od prodaje zemljišta)u iznosu od 825.000,00 kn i potpora u iznosu od 1.000.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz. 124.2) u ukupnom iznosu od 440.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 280.000,00 kn i proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka) u iznosu od 160.000,00.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr