SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

47.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na svojoj sjednici 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

1. poticanjem i promicanjem športa,

2. provođenjem športskih aktivnosti djece i mladeži,

3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

4. športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

5. športsko-rekreacijskom aktivnosti građana,

6. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje športskih dostignuća, promicanje i poticanje športa kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2007. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje športa,

- stvaranje uvjeta da gradski športski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja,

- ulaganje u razvoj športa djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

- poticanje uključivanja u šport i športsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem športskih klubova i drugih športskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 770.310,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za šport u iznosu od 770.310,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:

I. DONACIJE 437.310,00

1. Kuglački klub »Kamačnik« Vrbovsko 16.000,00

2. Kuglački klub »Gomirje« Gomirje 16.000,00

3. Kuglački klub »Vrbovsko« Vrbovsko 16.000,00

4. Kuglački klub »Željezničar« Moravice 14.000,00

5. Kuglački klub »Policajac« Vrbovsko 14.000,00

6. Nogometni klub »Vrbovsko« Vrbovsko 80.000,00

7. Nogometni klub »Gomirje« Gomirje 80.000,00

8. Nogometni klub »Željezničar« Moravice 80.000,00

9. Nogometna škola 24.000,00

l0. Šahovski klub »Goran« Vrbovsko 35.000,00

11. Školski športski klub »Goran« Vrbovsko

11.1. za takmičenje 3.560,00

11.2. za nabavu športske opreme 10.000,00

12. Školski sportski klub ŽTS Moravice 3.560,00

13. Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 6.530,00

14. Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 2.970,00

15. Skijaški klub »Lovnik« 3.750,00

16. Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar«

Moravice 2.970,00

17. Planinarsko društvo »Kozarac« 2.970,00

18. Športsko društvo »Osojnik« 3.000,00

19. Sportsko društvo Jablan 3.000,00

20. Ženski rukometni klub Vrbovsko 20.000,00

II. INVESTICIJE i ODRŽAVANJE

OBJEKATA 343.000,00

1. Troškovi energije 50.000,00

2. Komunalne usluge 10.000,00

3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 123.000,00

4. Javna rasvjeta na nogometnom igralištu u 150.000,00

Vrbovskom

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog prati i nadzire izvršavanje ovog Programa, te prati korištenje i utrošak sredstava iz Planu raspodjele sredstva iz članka 5. ovog Programa.

Članak 7.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 620-01/06-0-2

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr