SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

46.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za
2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- bibliotečna djelatnost,

- likovne radionice,

- literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

- kulturno stvaralaštvo mladih,

- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2007. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

- program bibliotečne djelatnosti Narodnog sveučilišta Vrbovsko,

- program manifestacije »Goranovo proljeće«,

- programi kulturno-umjetničkih društava,

- programi kulturnih ustanova i pojedinaca,

- te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2007. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 560.000,00 kuna a raspoređuju se:

I. DONACIJE 310.000,00

1. »Narodnom sveučilištu« Vrbovsko

za bibliotečnu djelatnost 100.000,00

2. »Goranovom proljeću« Lukovdol 15.000,00

3. DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 35.000,00

4. Udruženju mažoretkinja »Korak po korak«

Vrbovsko 20.000,00

5. KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 15.000,00

6. OŠ Ivan Goran Kovačić Vrbovsko:

- za rad s nadarenom djecom (»Lidrano«) 2.000,00

7. KUD-u »Željezničar« Moravice 10.000,00

8. KUD-u »Gomirje« Gomirje 10.000,00

9. Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 5.000,00

10. Oblikovnoj likovnoj radionici »Plemenitaš« 15.000,00

11. KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 20.000,00

12. Udruzi žena »PRI KUPE« 20.000,00

13. Galeriji Alrauna Velinke Burić 5.000,00

15. SKD Prosvjeta Pododbor Moravice 5.000,00

16. SKD Prosvjeta Gomirje 10.000,00

17. Željeznička tehnička škola Moravice:

- keramičarska radionica 4.000,00

18. Mesopusnoj udruzi Jablan 6.000,00

19. Neraspoređena sredstva 13.000,00

II. ODRŽAVANJE OBJEKATA 250.000,00

1. Tekuće i invsticijsko održavanje domova 200.000,00

2. Ostali troškovi 50.000,00

Članak 5.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna koristit će se za kulturne programe koji se pojave tijekom godine a koji nisu planirani ovim programom, a sredstva će se korisnicima dodijeliti temeljem posebne odluke Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2007. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 15. siječnja tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 612-01/06-01-10

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr