SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

44.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine» broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2007 godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

1.Prihodi od komunalne naknade1.800.000,00

2.Prihodi od grobne naknade150.000,00

3.Prihodi proračuna Grada289.000,00

4.Prihodi naknada za održavanje
šum. prometnica20.000,00


UKUPNO: 2.259.000,00

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA I JAVNE RASVJETE

Članak 3.

a) Održavanje javnih površina489.000,00

-odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje
i uređenje javnih površina150.000,00

-saniranje divljih deponija po MO130.000,00

-održavanje dječjih igrališta, zamjena
polomljenih elemenata, redovno održavanje
igrališta, i postava ograda igrališta26.000,00

-održavanje krošnji stabala i uklanjanje
suhih stabala na javnim površinama25.000,00

-higijeničarska služba35.000,00

-tekuće održavanje po MO60.000,00

-održavanje opreme i potrošni materijal10.000,00

-motorni benzin i dizel gorivo Vlastitog
pogona13.000,00

-održavanje javnih zdenaca, upojnih
okana i slivnika40.000,00

b) Nerazvrstane ceste1.100.000,00 kn

-zimsko čišćenje i održavanje
nerazvrstanih cesta (121 km)900.000,00

-održavanje makadamskih cesta, nasipanje,
proširenje, popravak i sanacija200.000,00

c) Groblja120.000,00 kn

- odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija)100.000,00

-potrošnja el. energije i vode u
mrtvačnicama20.000,00

d) Javna rasvjeta550.000,00 kn

-potrošnja el. energije380.000,00

-popravak lampi, zamjena žarulja,
prigušnica, zamjena dotrajalih stupova110.000,00

-bojenje metalnih stupova JR25.000,00

-ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu35.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/ 06-01-15

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-1

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr