SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

43.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Program utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2007. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog programa čine:

1. prihod od komunalnog doprinosa2.500.000,00

2. prihod od sredstava Proračuna grada804.000,00

3. prihod od šumskog doprinosa780.000,00


UKUPNO: 4.084.000,00

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA, JAVNE RASVJETE, OPSKRBE PITKOM VODOM, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

a) Javne površine 269.000,00

-sanacija zida u Dobri20.000,00

-sanacija ograde ul. Željeznička20.000,00

-označavanje parkirnih mjesta, Moravice
- centar, ul. Željeznička, Vrbovsko,
ispred grobalja 15.000,00

-postava dječjeg igrališta V. Jadrč24.000,00

-postava autobusnih stajališta, Moravice,
Vrbovsko100.000,00

-postava prometnih znakova15.000,00

-postava klupa za sjedenje15.000,00

-postava koševa za otpatke10.000,00

-nabava i sadnja ukrasnog raslinja na
javnim površinama10.000,00

- postava oglasnih panoa u centrima MO40.000,00

b) Nerazvrstane ceste1.900.000,00 kn

-asfaltiranje MO Lukovdol - po planu
u prilogu173.400,00

-asfaltiranje MO Severin na Kupi,
po planu u prilogu200.700,00

-asfaltiranje MO Plemenitaš
po planu u prilogu116.000,00

-asfaltiranje MO Jadrč - Osojnik
po planu u prilogu120.200,00

-asfaltiranje MO Ljubošina -
po planu u prilogu130.200,00

-asfaltiranje MO Vrbovsko - po planu
u prilogu 325.102,00

-asfaltiranje MO Gomirje po planu
u prilogu500.000,00

-asfaltiranje MO Moravice po planu
u prilogu295.000,00

-dodatni nepredviđeni radovi 39.398,00

c) Groblja89.000,00 kn

-izgradnja zaštitnog zida groblja Damalj15.000,00

-izgradnja zida groblja Plemenitaš24.000,00

-sanacija pokosa groblja Gomirje50.000,00

d) Javna rasvjeta151.000,00 kn

-javna rasvjeta za ul. Istarsku21.000,00

-javna rasvjeta za ul. Školsku (Moravice)30.000,00

-proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima
HEP-a po prijedlozima MO 100.000,00

e) Opskrba pitkom vodom500.000,00 kn

-rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija
i izmjena el. instalacije100.000,00

-izgradnja hidroforske stanice Japići80.000,00

-izgradnja hidroforske stanica Komlenići80.000,00

-rekonstrukcija cjevovoda (zamjena cjevovoda,
otklanjanje uzroka zamuljenja) na području
Vrbovskog, Moravica i Gomirja240.000,00

f)Odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda1.000.000,00 kn

-glavni projekt gradske kanalizacije100.000,00

-izgradnja kolektora i prečistača
kanalizacije na lokaciji DIV-a900.000,00

g) Odlaganje komunalnog otpada175.000,00 kn

- sanacija deponije Cetin150.000,00

- postava kontejnera za stakleni otpad25.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01-14

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-1

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr