SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

42.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«

broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 21. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 5. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2006. godinu (»Službene novine« broj 22/06 i 47/06) mijenja se i glasi:

»Za realizaciju Socijalnog programa točke 15. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznos od 751.570,00 kuna, a raspoređuju se za:


PLAN IZMJENA


I. RASHODE ZA ZAPOSLENE 449.292,00 449.292,36

1. Osnovne plaće 362.877,00 362.877,36

2. Doprinosi poslodavca 62.415,00 62.415,00

3. Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 24.000,00

II. MATERIJALNE RASHODE 238.814,00 302.277,64

1. Javni prijevoz djelatnika 83.000,00 83.000,00

2. Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00

3. Potrošni materijal 0,00 0,00

3.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.700,00 23.257,61

4. Gorivo 0,00 0,00

4.1. Energija i komunalne usluge 17.300,00 21.300,00

4.2. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. 1.000,00 1.600,00

4.3. Sitni inventar i autogume 5.000,00 8.750,00

5. Telefonski troškovi 6.500,00 6.500,00

6. Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila 0,00 0,00

6.1. Zdravstveni pregledi djelatnika 8.114,00 8.114,00

6.2. Intelektualne i osobne usluge 3.500,00 3.500,00

6.3. Ostale usluge (tehnički pregled vozila) 3.000,00 3.000,00

7. Računala i računalna oprema 5.000,00 9.451,78

8. Klima uređaj 0.00 3.769,80

9. Oprema za održavanje okućnice 8.300,00 15.803,00

9.1. Oprema za održavanje okućnica (trimer) 2.700,00 2.700,00

10. Ostala uredska oprema 0,00 8.431,45

11. Medicinska oprema 0.00 0,00

12. Terensko vozila 84.000,00 84.000,00

13. Nabava skutera 0,00 19.100,00


U K U P N O I. + II. 688.406,00 751.570,00


Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/06-01-31

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr