SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

41.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006 god. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarenje II. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2006. god. ostvarena su iz sljedećih izvora prihoda:

PRIHODI

I. Izmjena

II. Izmjena

1.Prihodi od komunalne naknade

1.080.476,42

1.080.476,42

2.Prihodi od grobne naknade

150.000,00

150.000,00

3.Prihodi proračuna Grada

1.203.204,58

1.099.084,58

PROGRAM
ODRŽAVANJA

I. Izmjena
2.433.681,00

II. Izmjena
2.329.561,00

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006 god. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za izvršenje II. izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. god. navedena su po stavkama i tako slijedi:

 

PROGRAM

IZMJENA

II. IZMJENA

a)

Održavanje javnih površina

514.181,00

501.681,00

1.

odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i uređenje javnih površina

200.000,00

200.000,00

2.

saniranje divljih deponija po MO

123,181,00

123,181,00

3.

održavanje dječjih igrališta, zamjena polomljenih elemenata, redovno održavanje igrališta i postava ograda igrališta

56.000,00

51.000,00

4.

održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih stabala na javnim površinama

25.000,00

25.000,00

5.

higijeničarska služba

35.000,00

38.000,00

6.

tekuće održavanje po MO

50.000,00

50.000,00

7.

održavanje opreme i potrošni materijal

25.000,00

0,00

8.

nabava rolbe za čišćenje tržnice

0,00

13.500,00

9.

mat. rashodi vlastitog pogona

0,00

1.000,00

b)

Nerazvrstane ceste

1.174.000,00

1.050.380,00

1.

zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta (127 km)

900.000,00

781.380,00

2.

održavanje makadamskih cesta, nasipanje, proširenje (20 km)

239.000,00

239.000,00

3

održavanje vertikalne signalizacije, popravak i zamjena

15.000,00

15.000,00

4.

čišćenje i održavanje slivnika odvodnje

20.000,00

15.000,00

c)

Groblja

195.500,00

195.500,00

1.

odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija)

100.000,00

100.000,00

2.

potrošnja el. energije u mrtvačnicama

20.000,00

20.000,00

3.

održavanje (krečenje) crkve u velikom Jadrču

12.000,00

12.000,00

4.

obnova mrtvačnice Lukovdol

22.500,00

22.500,00

5.

sanacija pokosa groblja u Damlju

12.500,00

12.500,00

6.

priključenje na elektroenergetsku mrežu mrtvačnice Trnova poljana

19.000,00

19.000,00

7.

održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu Plemenitaš

9.500,00

9.500,00

8.

održavanje i nabava opreme za mrtvačnicu Osojnik

0,00

0,00

d)

Javna rasvjeta

550.000,00

582.000,00

1.

potrošnja el. energije

380.000,00

422.000,00

2.

popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica, zamjena dotrajalih stupova

110.000,00

125.000,00

3.

bojenje metalnih stupova JR

25.000,00

0,00

4.

ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu

35.000,00

35.000,00

Članak 3.

Ova II. izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/ 06- 01-12

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-3

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr