SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

40.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarenje II. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu ostvarena su iz slijedećih izvora prihoda:

PRIHODI

I. Izmjena

II. Izmjena

1.prihod od komunalnog doprinosa

2.100.000,00

2.100.000,00

2.prihod od sredstava Proračuna Grada

1.035.350,00

1.239.470,00

3.prihod od šumskog doprinosa

800.000,00

800.000,00

PROGRAM GRAĐENJA

3.935.350,00

4.139.470,00

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006 god. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za izvršenje II. izmjene programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. god. navedena su po stavkama i tako slijedi:

R. br.

PROGRAM

I. izmjena

II. izmjena

a)

Javne površine

393.000,00 kn

393.000,00 kn

1.

uređenje zida uz pješačku stazu ispred crkve Sv. Ivana Nepomuka

75.000,00

75.000,00

2.

rekonstrukcija zida uz pješački prolaz ispred šumarije i dječjeg igrališta u Ul. Ivana Gorana Kovačića

56.000,00

56.000,00

3.

uređenje stepeništa ispred »Sljemena« i Erste banke

25.000,00

25.000,00

4.

označavanje parkirnih mjesta, Moravice - centar, ul. Željeznička, Vrbovsko, ispred grobalja

23.000,00

23.000,00

5.

postava dječjeg igrališta Ul. F. Račkog

24.000,00

24.000,00

6.

postava autobusnih stajališta Stubica, Moravice

40.000,00

40.000,00

7.

građenje nogostupa benz. stanica - Dobra, u Vrbovskom

115.000,00

115.000,00

8.

postava klupa za sjedenje

10.000,00

10.000,00

9.

postava koševa za otpatke

15.000,00

15.000,00

10.

nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama

10.000,00

10.000,00

b)

Nerazvrstane ceste

2.261.000,00 kn

2.481.120,00 kn

1.

asfaltiranje MO Lukovdol - Groblje, Vatrog. dom, Gorenci, Babići Dom kulture

280.420,00

296.773,00

2.

asfaltiranje MO Severin na Kupi - Mali Klanac, Klanac, Kramarić-Sladin

165.822,00

182.175,00

3.

asfaltiranje MO Plemenitaš - Blaževci, Plemenitaš, Zapeć

103,372,00

119.625,00

4.

asfaltiranje MO Jadrč - Banić, Ograja, Štrbenci

156.061,00

172.414,00

5.

asfaltiranje MO Ljubošina - Tatalovići, Trnova Poljana, Palajsi

260.000,00

276.353,00

6.

asfaltiranje MO Vrbovsko - Niz, Pilanska, Skakavac, Sv. Rok Senjsko, Gladi

421.093,00

525.257,00

7.

asfaltiranje MO Gomirje - Kovačevići, Pukale, NK Gomirje

76. 170,00

92.523,00

8.

asfaltiranje MO Moravice - Želj. stanica, Krivać, Topolovica, spoj Vučinić V., Dokmanovići, Školska

798.062,00

816.000,00

c)

Groblja

96.500,00

96.500,00

1.

izgradnja ukopnih polja groblja Gomirje

30.000,00

30.000,00

2.

izgradnja staza groblja Dokmanovići, zida I. Petrovića

42.500,00

42.500,00

3.

izgradnja ograde groblja Ljubošina

24.000,00

24.000,00

d)

Javna rasvjeta

225.000,00

209.000,00

1.

javna rasvjeta za Ul. Viktora Bubnja

54.000,00

54.000,00

2.

javna rasvjeta za Novo groblje Lukovdol

50.000,00

50.000,00

3.

proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima HEP- a po MO

121.000,00

105.000,00

e)

Opskrba pitkom vodom

582.000,00

582.000,00

1.

rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija

0,00

0,00

2.

izrada hidroforske stanice Jablan i proširenje mreže d = 800 m'

82.000,00

82.000,00

3.

rekonstrukcija cjevovoda Nadvučnik d = 450 m'

0,00

0,00

4.

izgradnja hidroforske stanice Komlenići

0,00

0,00

5.

rekonstrukcija vodospreme Dokmanovići

0,00

0,00

6.

rekonstrukcija vodospreme Borik

0,00

0,00

7.

rekonstrukcija prekidne komore sekcijski ventil

0,00

0,00

8.

Izgradnja vodovoda Gladi Radoševići

83.000,00

83.000,00

9.

Rekonstr. vodovoda Hambarište, Petrovići, Đurići (učešće)

279.000,00

279.000,00

10.

Hidroforska stanica Klanac - Plešivica

18.000,00

18.000,00

11.

Projek. dok. za izradu uređaja za kondicioniranje vode

120.000,00

120.000,00

f)

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

100.000,00

100.000,00

1.

projektna dokumentacija gradske kanalizacije

100.000,00

100.000,00

2.

nastavak izgradnje grad. kanalizacije

0,00

0,00

g)

Odlaganje komunalnog otpada

277.850,00

277.850,00

1.

sanacija deponije Cetin

0,00

0,00

2.

postava novih kontejnera 1100 i 750 l

0,00

0,00

3.

postava kontejnera za stakleni otpad

0,00

0,00

4.

sufinanciranje nabava kontejnera 7 m3 i kanti za smeće od 120 l.

277.850,00

277.850,00

Članak 3.

Ova II. izmjena programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01-13

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-2

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr