SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
181

183.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/05), Odluku o dopuni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 38/05), Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 4/06), Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 23/06), Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 39/06) i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 43/06), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-58

Rijeka, 19. prosinca 2006.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

ODLUKA
o imenovanju članova školskih (domskih) odbora
srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija
(pročišćeni tekst)

I.

Za članove školskih odbora srednjih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1. Za Pomorsku školu BAKAR

.Miroslav Miškulin, predstavnik osnivača

.Joso Popadić, predstavnik osnivača

.Ankica Lorinc, predstavnik radnika škole

.Marica Kučan, predstavnik radnika škole

.Stjepan Tomić, predstavnik radnika škole

.Ivonne Tomljenović Jelača, predstavnik vijeća roditelja

.Tea Polić, predstavnik vijeća roditelja

2. Za srednju školu dr. Antuna Barca, CRIKVENICA

.Ivana Jovanović, predstavnik osnivača

.Edita Starčević, predstavnik osnivača

.Ljiljana Butković, predstavnik radnika škole

.Arsen Badurina, predstavnik radnika škole

.Josip Čapo, predstavnik radnika škole

.Branko Citković, predstavnik vijeća roditelja

.Ivana Zoričić, predstavnik vijeća roditelja

3. Za srednju školu »Vladimir Nazor«, ČABAR

.Midhat Jašarević, predstavnik osnivača

.Damir Križ, predstavnik osnivača

.Radoslav Keča, predstavnik radnika škole

.Dragutin Kuzele, predstavnik radnika škole

.Melita Pišćević, predstavnik radnika škole

.Đurđica Pršle, predstavnik vijeća roditelja

.Dinko Žagar, predstavnik vijeća roditelja

4. Za srednju školu DELNICE

.Tončica Kazanova Nikola, predstavnik osnivača

.Tomica Vučić, predstavnik osnivača

.Jadranka Čop Bajraktaraj, predstavnik radnika škole

.Hrvoje Musinov, predstavnik radnika škole

.Arijana Šercer, predstavnik radnika škole

.Ljubinka Gardašević Morić, predstavnik vijeća roditelja

.Manuela Polić, predstavnik vijeća roditelja

5. Za srednju školu »Hrvatski Kralj Zvonimir«, KRK

.Mladen Pavačić, predstavnik osnivača

.Olga Vasilić, predstavnik osnivača

.Carol Marković, predstavnik radnika škole

.Hrvoje Karabaić, predstavnik radnika škole

.Zvjezdana Morožin Karabaić, predstavnik radnika škole

.Marija Lekić, predstavnik vijeća roditelja

.Nikica Jurina, predstavnik vijeća roditelja

6. Za Željezničku tehničku školu MORAVICE

.Gordana Gerić Paulić, predstavnik osnivača

.Josip Horaček, predstavnik osnivača

.Damir Grgurić, predstavnik radnika škole

.Stanislav Beljan, predstavnik radnika škole

.Milica Matić, predstavnik radnika škole

.Milica Grgurić, predstavnik vijeća roditelja

.Anđelka Mamula, predstavnik vijeća roditelja

7. Za Gimnaziju Eugena Kumičića, OPATIJA

.Lorena Bašan, predstavnik osnivača

.Ernie Gigante Dešković, predstavnik osnivača

.Ivanka Škarić, predstavnik radnika škole

.Tatijana Matetić, predstavnik radnika škole

.Jasminka Škare Manojlović, predstavnik radnika škole

.Zdravko Kajin, predstavnik vijeća roditelja

.Renata Slavić, predstavnik vijeća roditelja

8. Za Hotelijersko-turističku školu, OPATIJA

.Ivo Matacin, predstavnik osnivača

.Nada Jelinić Starčević, predstavnik osnivača

.Marija Antonini, predstavnik radnika škole

.Zdenka Vidas, predstavnik radnika škole

.Damjan Miletić, predstavnik radnika škole

.Zrinka Rička Žauhar, predstavnik vijeća roditelja

.Fiorela Černjar, predstavnik vijeća roditelja

9. Za Ugostiteljsku školu, OPATIJA

.Ante Zekić, predstavnik osnivača

.Ana Puž, predstavnik osnivača

.Sibila Roth Milošević, predstavnik radnika škole

.Majda Šimunić, predstavnik radnika škole

.Ana Petrić Mrkušić, predstavnik radnika škole

.Joško Topić, predstavnik vijeća roditelja

.Smilja Marin Babić, predstavnik vijeća roditelja

10. Za Obrtničku školu, OPATIJA

.Ivana Uremović, predstavnik osnivača

.Mladen Bajc, predstavnik osnivača

.Blanka Dobrila, predstavnik radnika škole

.Vera Lukin, predstavnik radnika škole

.Tatjana Sulovsky, predstavnik radnika škole

.Jadranka Andrić-Maravić, predstavnik vijeća roditelja

.Šehrizad Begić, predstavnik vijeća roditelja

11. Za srednju školu Markantuna de Dominisa, RAB

.Josip Gulić, predstavnik osnivača

.Marija Mateša, predstavnik osnivača

.Aleksandra Brmbota, predstavnik radnika škole

.Marko Šuša, predstavnik radnika škole

.Margarita Čutul, predstavnik radnika škole

.Mira Markulić, predstavnik vijeća roditelja

.Petar Ribarić, predstavnik vijeća roditelja

12. Za Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, RIJEKA

.Vlasta Ružićka Matejčić, predstavnik osnivača

.Mirko Stifanić, predstavnik osnivača

.Jane Sclaunich, predstavnik radnika škole

.Ksenija Priselec, predstavnik radnika škole

.Vesna Sršić, predstavnik radnika škole

.Vesna Ćuzela, predstavnik vijeća roditelja

.Predrag Kovačić, predstavnik vijeća roditelja

13. Za Gimnaziju Andrije Mohorovičića, RIJEKA

.Jadranka Valentić, predstavnik osnivača

.Ivana Šverko, predstavnik osnivača

.Marija Crnković, predstavnik radnika škole

.Hrvoje Grofelnik, predstavnik radnika škole

.Vlasta Mutabžija, predstavnik radnika škole

.Mirna Greblo, predstavnik vijeća roditelja

.Drago Krajina, predstavnik vijeća roditelja

14. Za Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci, RIJEKA

.Loris Rak, predstavnik osnivača

.Ivana Jurjević Jovanović, predstavnik osnivača

.Ivanka Bujan- Slamić, predstavnik radnika škole

.Jakša Mlačić, predstavnik radnika škole

.Sandra Šalamon-Medved, predstavnik radnika škole

.Marjan Srdoč, predstavnik vijeća roditelja

.Vedrana Franelić Novak, predstavnik vijeća roditelja

15. Za Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju
RIJEKA

.Stjepan Kamber, predstavnik osnivača

.Đorđe Ivančević, predstavnik osnivača

.Pero Vrdoljak, predstavnik radnika škole

.Miroslav Zagorac, predstavnik radnika škole

.Igor Marač, predstavnik radnika škole

.Robert Udovičić, predstavnik vijeća roditelja

.Željana Kos-Bačić, predstavnik vijeća roditelja

16. Za Strojarsko brodograđevnu školu za industrijska i
obrtnička zanimanja, RIJEKA

.dr. Pavao Komadina, predstavnik osnivača

.Tomislav Klarić, predstavnik osnivača

.Branko Balaban, predstavnik radnika škole

.Karmen Delač-Petković, predstavnik radnika škole

.Siniša Peršić, predstavnik radnika škole

.Serđo Lučić, predstavnik vijeća roditelja

.Vesna Simčić, predstavnik vijeća roditelja

17. Za Strojarsko školu za industrijska i obrtnička zanimanja,
RIJEKA

.Vladimir Čekada, predstavnik osnivača

.Ibrahim Ružnić, predstavnik osnivača

.Mato Vuković, predstavnik radnika škole

.Dajana Miljanić, predstavnik radnika škole

.Gojko Miletić, predstavnik radnika škole

.Nedjeljka Šašić, predstavnik vijeća roditelja

.Ljerka Tomašević, predstavnik vijeća roditelja

18. Za Elektrotehničku školu, Rijeka

.Ivan Ivaniš, predstavnik osnivača

.Miroslav Zagorac, predstavnik osnivača

.Katarina Jakovac, predstavnik radnika škole

.Ivoslav Juretić, predstavnik radnika škole

.Jadranka Ožanić, predstavnik radnika škole

.Zvonimir Šoštarić, predstavnik vijeća roditelja

.Miljenko Nekić, predstavnik vijeća roditelja

19. Za Elektroindustrijsku i obrtničku školu, RIJEKA

.Ivan Prtorić, predstavnik osnivača

.Dragan Putica, predstavnik osnivača

.Ankica Jovanović, predstavnik radnika škole

.Emila Grandić, predstavnik radnika škole

.Vjekoslav Vlaho, predstavnik radnika škole

.Milan Perković, predstavnik vijeća roditelja

.Nikola Dabo, predstavnik vijeća roditelja

20. Za Kemijsko-grafičku školu, RIJEKA

.Branko Škrobonja, predstavnik osnivača

.Ante Šoić, predstavnik osnivača

.Jadranka Lešić, predstavnik radnika škole

.Stanko Datković, predstavnik radnika škole

.Danijel Gušić, predstavnik radnika škole

.Dorotea Skorić, predstavnik vijeća roditelja

.Tajana Pavletić, predstavnik vijeća roditelja

21. Za Prometnu školu, RIJEKA

.Danijel Ljubičić, predstavnik osnivača

.Ratko Crnjak, predstavnik osnivača

.Aris Francetić, predstavnik radnika škole

.Mane Končar, predstavnik radnika škole

.Vladimir Palaić, predstavnik radnika škole

.Jagoda Janjušić, predstavnik vijeća roditelja

.Drago Puljak, predstavnik vijeća roditelja

22. Za Građevinsku tehničku školu, RIJEKA

.Arsen Cimaš, predstavnik osnivača

.Damir Rumora, predstavnik osnivača

.Darko Cek, predstavnik radnika škole

.Vanda Milković, predstavnik radnika škole

.Tatjana Pranjić-Petrović, predstavnik radnika škole

.Romana Garčev, predstavnik vijeća roditelja

.Radivoj Čemeljić, predstavnik vijeća roditelja

23. Za Graditeljsku školu za industriju i obrt, RIJEKA

.Mauro Lacovich, predstavnik osnivača

.Esad Sivro, predstavnik osnivača

.Irena Brnelić, predstavnik radnika škole

.Vivijana Lovrinić-Đaković, predstavnik radnika škole

.Tajana Jerolimov, predstavnik radnika škole

.Dorjana Mavar, predstavnik vijeća roditelja

.Ivanka Berisha, predstavnik vijeća roditelja

24. Za Trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci, RIJEKA

.Lidija Flas, predstavnik osnivača

.Redžo Alibašić, predstavnik osnivača

.Marija Bukša, predstavnik radnika škole

.Ivanka Petraš, predstavnik radnika škole

.Romana Zvošec Zekić, predstavnik radnika škole

.Joso Balen, predstavnik vijeća roditelja

.Senka Šanko, predstavnik vijeća roditelja

25. Za Ekonomsku školu Mije Mirkovića, RIJEKA

.Dario Brodarac, predstavnik osnivača

.Božo Stošić, predstavnik osnivača

.Gorana Finka, predstavnik radnika škole

.Vesna Pegan, predstavnik radnika škole

.Ljiljana Bogović-Božić, predstavnik radnika škole

.Sonja Radivoj, predstavnik vijeća roditelja

.Vesna Pindulić, predstavnik vijeća roditelja

26. Za Medicinsku školu u RIJECI

.GordanaRradošević, predstavnik osnivača

.dr. Juraj Kunišek, predstavnik osnivača

.Nensi Araminčić, predstavnik radnika škole

.Irena Eisenkohl Novaković, predstavnik radnika škole

.Alen Vukelić, predstavnik radnika škole

.Dušanka Šišul-Crnčević, predstavnik vijeća roditelja

.Bojan Tuhtan, predstavnik vijeća roditelja

27. Za Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova, RIJEKA

.Gordana Šopić, predstavnik osnivača

.Zenil Oblak, predstavnik osnivača

.Dorian Hatta, predstavnik radnika škole

.Emilija Reljac Fajs, predstavnik radnika škole

.Antonio Mrčela, predstavnik radnika škole

.Vladimir Babin, predstavnik vijeća roditelja

.Ankica Babić, predstavnik vijeća roditelja

28. Za Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, RIJEKA

.Vojko Braut, predstavnik osnivača

.Teodor de Canziani Jakšić, predstavnik osnivača

.Jasna Buketa, predstavnik radnika škole

.Daniela Samaržija, predstavnik radnika škole

.Zdenko Trinajstić, predstavnik radnika škole

.Jelka Čače, predstavnik vijeća roditelja

.Astrid Knežević, predstavnik vijeća roditelja

29. Za Srednju talijansku školu, RIJEKA

.Erik Fabijanić, predstavnik osnivača

.Aleksandra Bukovac, predstavnik osnivača

.Corinna Gerbaz, predstavnik radnika škole

.Gianna Mazzieri-Sanković, predstavnik radnika škole

.Dolores Moćinić, predstavnik radnika škole

.Rodolfo Segnan, predstavnik vijeća roditelja

.Gloria Tijan, predstavnik vijeća roditelja

30. Za Srednju školu Antona Ambroza Haračića,
MALI LOŠINJ

.Milan Pejić, predstavnik osnivača

.Đanino Sučić, predstavnik osnivača

.Sunčana Dundov, predstavnik radnika škole

.Ivan - Iko Lubina, predstavnik radnika škole

.Jelena Bralić, predstavnik radnika škole

.Milica Prole, predstavnik vijeća roditelja

.Franjo Vodanović, predstavnik vijeća roditelja

II.

Za članove domskih odbora učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1. Za Učenički dom Podmurvice«, RIJEKA

.Dinko Tamarut, predstavnik osnivača

.Mirjana Kunišek, predstavnik osnivača

.Marija Čemeljić-Salopek, predstavnik radnika škole

.Dušanka Malovrh, predstavnik radnika škole

.Staša Sobolevski, predstavnik radnika škole

.Mario Blašković, predstavnik vijeća roditelja

.Goranka Miketek, predstavnik vijeća roditelja

2. Za Učenički dom Kvarner, RIJEKA

.Luka Sušić, predstavnik osnivača

.Antica Prelec, predstavnik osnivača

.Stipe Vrdoljak, predstavnik radnika škole

.Zlatko Jeličić, predstavnik radnika škole

.Eda Nobilo, predstavnik radnika škole

.Željko Barac, predstavnik vijeća roditelja

.Dušan Barković, predstavnik vijeća roditelja

3. Za Dom učenika Sušak, RIJEKA

.Mirjana Dvorny, predstavnik osnivača

.Oleg Đaković, predstavnik osnivača

.Nadia Crnogorčić, predstavnik radnika škole

.Elizabeta Galić-Papić, predstavnik radnika škole

.Ilija Trkulja, predstavnik radnika škole

.Dragana Buretić, predstavnik vijeća roditelja

.Željko Stanišić, predstavnik vijeća roditelja

4. Za Učenički dom Lovran, LOVRAN

.Robi Martinčić, predstavnik osnivača

.Davorka Medved, predstavnik osnivača

.Davor Uljatovski, predstavnik radnika škole

.Snježana Višić, predstavnik radnika škole

.Loredana Grdinić, predstavnik radnika škole

.Željko Mauhar, predstavnik vijeća roditelja

.Asima Šebalj, predstavnik vijeća roditelja

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=482&mjesto=00001&odluka=183
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr