SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
181

182.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/05), Ispravak Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 32/05), Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 38/ 05), Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 23/06), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 39/06), Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 43/06) i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 50a/06), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-57

Rijeka, 19. prosinca 2006.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

ODLUKU
o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
(pročišćeni tekst)

I.

Za članove školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županije imenuju se:

1. Za osnovnu školu Bakar, BAKAR

.Anton Sobol, predstavnik osnivača

.Višnja Pešut, predstavnik osnivača

.Vesna Kapović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Valentina Janeš, predstavnik učiteljskog vijeća

.Bosiljka Vrban Arh, predstavnik učiteljskog vijeća

.Biljana Valentin-Ban, predstavnik vijeća roditelja

.Katarina Širola, predstavnik vijeća roditelja

2. Za osnovnu školu Dr. Josipa Pančića, BRIBIR

.Josip Kalafatić, predstavnik osnivača

.Zoran Spoja, predstavnik osnivača

.Suzana Mataija, predstavnik učiteljskog vijeća

.Đina Grbić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Goran Matić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ljerka Hunjak, predstavnik vijeća roditelja

.Ljiljana Brozičević, predstavnik vijeća roditelja

3. Za osnovnu školu »Brod Moravice«, BROD MORAVICE

.Emil Tušek, predstavnik osnivača

.Rade Mrvoš, predstavnik osnivača

.Mihaela Abramović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Anita Južnić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Damir Zagoršćak, predstavnik učiteljskog vijeća

.Tatjana Crnković, predstavnik vijeća roditelja

.Tihomir Jurković, predstavnik vijeća roditelja

4. Za osnovnu školu Frana Krste Frankopana, BROD NA
KUPI

.Ljiljana Hauser, predstavnik osnivača

.Alen Janjušević, predstavnik osnivača

.Dalibor Fak, predstavnik učiteljskog vijeća

.Nataša Volf Pleše, predstavnik učiteljskog vijeća

.Jelena Glad, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ljubica Mauhar, predstavnik vijeća roditelja

.Vitomirka Gašparac, predstavnik vijeća roditelja

5. Za osnovnu školu Frane Petrića, CRES

.Marina Medarić, predstavnik osnivača

.Oliver Filipas, predstavnik osnivača

.Jadranka Bakija, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dragan Kajan, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ognjen Marković, predstavnik učiteljskog vijeća

.Miljenko Dorčić, predstavnik vijeća roditelja

.Dolores Mužić Filipas, predstavnik vijeća roditelja

6. Za osnovnu školu »Petar Zrinski«, ČABAR

.Antun Kovač, predstavnik osnivača

.Ivan Janeš, predstavnik osnivača

.Bosiljka Đuranić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Sanja Janeš, predstavnik učiteljskog vijeća

.Irena Kovač Kvas, predstavnik učiteljskog vijeća

.Josip Janeš, predstavnik vijeća roditelja

.Silvana Šebalj-Mačkić, predstavnik vijeća roditelja

7. Za osnovnu školu »Čavle«, ČAVLE

.Robert Zaharija, predstavnik osnivača

.Ileana Manjgotić, predstavnik osnivača

.Ankica Banduka, predstavnik učiteljskog vijeća

.Vladimir Perković, predstavnik učiteljskog vijeća

.Đeni Kunsek, predstavnik učiteljskog vijeća

.Srećko Vuk, predstavnik vijeća roditelja

.Barbara Samsa´, predstavnik vijeća roditelja

8. Za osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, DELNICE

.Goran Muvrin, predstavnik osnivača

.Dušan Stanković, predstavnik osnivača

.Adrijana Grenko, predstavnik učiteljskog vijeća

.Marija Imgrund, predstavnik učiteljskog vijeća

.Božica Pleše, predstavnik učiteljskog vijeća

.Nikica Briški, predstavnik vijeća roditelja

.Ružica Grego, predstavnik vijeća roditelja

9. Za osnovnu školu Glazbena škola Ive Tijardovića,
DELNICE

.Ankica Zubović, predstavnik osnivača

.Žarko Nikšić, predstavnik osnivača

.Alojzij Mihelčić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Mirjana Majnarić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Rudolf Homen, predstavnik učiteljskog vijeća

.Natalija Marević-Grgurić, predstavnik vijeća roditelja

.Snježana Tomac-Lučić, predstavnik vijeća roditelja

10. Za osnovnu školu »Jelenje-Dražice« DRAŽICE

.Borislav Klić, predstavnik osnivača

.Matija Budimir, predstavnik osnivača

.Adolf Juretić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Koraljka Pahljina, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ivanka Babić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Milvia Kokić-Baćac, predstavnik vijeća roditelja

.Ljubica Rundić, predstavnik vijeća roditelja

11. Za osnovnu školu Ivanke Trohar, FUŽINE

.Nedeljka Herman, predstavnik osnivača

.Sanja Kauzlarić, predstavnik osnivača

.Elvira Burić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Marica Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

.Jasna Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

.Jasminka Starčević, predstavnik vijeća roditelja

.Elida Budiselić, predstavnik vijeća roditelja

12. Za osnovnu školu »Hreljin«, HRELJIN

.Elis Jakovčić, predstavnik osnivača

.Borislav Jakovac, predstavnik osnivača

.Linda Božović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Snježana Hnajcl, predstavnik učiteljskog vijeća

.Radmila Vidas Babić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Tedi Frančišković, predstavnik vijeća roditelja

.Marina Marković, predstavnik vijeća roditelja

13. Za osnovnu školu »Drago Gervais« - Brešca,
JURDANI

.Marino Iskra, predstavnik osnivača

.Alen Ružić, predstavnik osnivača

.Mirjana Mikuličić Černeka, predstavnik učiteljskog vijeća

.Marijan Fiorović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Vesna Kostić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Božidar Neral, predstavnik vijeća roditelja

.Eni Šebalj, predstavnik vijeća roditelja

14. Za osnovnu školu »Milan Brozović«, KASTAV

.Irena Gauš Mladenić, predstavnik osnivača

.Vesna Slijepčević, predstavnik osnivača

.Nina Bjelić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Marija Poropat, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dolores Saršon, predstavnik učiteljskog vijeća

.Adrijana Gabriš, predstavnik vijeća roditelja

.Vladimir Majetić, predstavnik vijeća roditelja

15. Za osnovnu školu »Klana«, KLANA

.Vedrana Piković, predstavnik osnivača

.Roberta Marchesi, predstavnik osnivača

.Anka Baljak, predstavnik učiteljskog vijeća

.Tinka Morović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Indira Samardžić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Diana Gržinčić, predstavnik vijeća roditelja

.Karla Delić, predstavnik vijeća roditelja

16. Za osnovnu školu »Kraljevica«, KRALJEVICA

.Aleksandar Kružić, predstavnik osnivača

.Radmila Toić, predstavnik osnivača

.Sanda Đanović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dubravka Lerch, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dragan Malnar, predstavnik učiteljskog vijeća

.Nella Devčić, predstavnik vijeća roditelja

.Višnja Gudac, predstavnik vijeća roditelja

17. Za osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan«, KRK

.Ivan Lukarić, predstavnik osnivača

.Darko Fanuko, predstavnik osnivača

.Sonja Polonijo, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dragan Cindrić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Sandra Justinić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Rajko Vulin, predstavnik vijeća roditelja

.Dubravka Dujmović, predstavnik vijeća roditelja

18. Za osnovnu školu Lokve, LOKVE

.Mirko Turukalo, predstavnik osnivača

.Jasminka Lisac, predstavnik osnivača

.Ljubica Ignjić-Pintar, predstavnik učiteljskog vijeća

.Borka Kezele-Kanjer, predstavnik učiteljskog vijeća

.Marijana Rakas, predstavnik učiteljskog vijeća

.Renata Čop, predstavnik vijeća roditelja

.Eleonora Petelin, predstavnik vijeća roditelja

19. Za osnovnu školu Viktora Cara Emina, LOVRAN

.Sanja Škorić, predstavnik osnivača

.Sergio Basan, predstavnik osnivača

.Goran Urh, predstavnik učiteljskog vijeća

.Đurđa Badanjak, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ana Zmajić-Jerković, predstavnik učiteljskog vijeća

.Martina Blažić, predstavnik vijeća roditelja

.Sanja Knapić, predstavnik vijeća roditelja

20. Za osnovnu školu Andrije Mohorovičića, MATULJI

.Slobodan Juračić, predstavnik osnivača

.Goran Šajina, predstavnik osnivača

.Dragutin Lakić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Helena Miljević, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ronald Ribarić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Branka Šantić, predstavnik vijeća roditelja

.Renata Štefančić, predstavnik vijeća roditelja

21. Za osnovnu školu Maria Martinolića, MALI LOŠINJ

.Mirko Brkanlić, predstavnik osnivača

.Stevan Gledić, predstavnik osnivača

.Ivan Žeželj, predstavnik učiteljskog vijeća

.Lucija Saganić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Lidija Lešić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Sandra Maljić, predstavnik vijeća roditelja

.Elvis Živković, predstavnik vijeća roditelja

22. Za osnovnu školu Mrkopalj, MRKOPALJ

.Ivica Padavić, predstavnik osnivača

.Branka Štimac, predstavnik osnivača

.Zora Karlović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Boris Levar, predstavnik učiteljskog vijeća

.Božana Blašković, predstavnik učiteljskog vijeća

.Milivoj Diklić, predstavnik vijeća roditelja

.Marinko Gašparac, predstavnik vijeća roditelja

23. Za osnovnu školu Ivana Mažuranića,
NOVI VINODOLSKI

.Tonica Radić, predstavnik osnivača

.Velibor Topolovec, predstavnik osnivača

.Sanja Pavelić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Mira Blažević, predstavnik učiteljskog vijeća

.Zvonimir Kutija, predstavnik učiteljskog vijeća

.Mladen Peričić, predstavnik vijeća roditelja

.Marina Levar, predstavnik vijeća roditelja

24. Za osnovnu školu Ivana Rabljanina, RAB

.Gordana Šćerbe, predstavnik osnivača

.Milena Grce, predstavnik osnivača

.Mario Grgurić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Franciska Plješa, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ivica Tomulić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Sanja Panić, predstavnik vijeća roditelja

.Ines Pulić, predstavnik vijeća roditelja

25. Za osnovnu školu Dr. Branimira Markovića,
RAVNA GORA

.Željko Herljević, predstavnik osnivača

.Zoran Skender, predstavnik osnivača

.Slađana Bolf, predstavnik učiteljskog vijeća

.Nedeljka Poljančić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Snježana Sveticki, predstavnik učiteljskog vijeća

.Blanka Kufner, predstavnik vijeća roditelja

.Sunčana Petrinović-Kordiš, predstavnik vijeća roditelja

26. Za osnovnu školu »Skrad«, SKRAD

.Dubravko Grbac, predstavnik osnivača

.Hrvoje Zatezalo, predstavnik osnivača

.Mihaela Majnarić Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

.Vesna Pintar Grgurić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Antica Šporčić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dubravko Mance, predstavnik vijeća roditelja

.Diana Cindrić, predstavnik vijeća roditelja

27. Za osnovnu školu Jurja Klovića, TRIBALJ

.Roko Brozović, predstavnik osnivača

.Adriana Gašparović, predstavnik osnivača

.Vilma Car Katnić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ankica Čandrlić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Vanja Butorac, predstavnik učiteljskog vijeća

.Dean Barac, predstavnik vijeća roditelja

.Katica Ribarić, predstavnik vijeća roditelja

28. Za osnovnu školu »Sveti Matej«, VIŠKOVO

.Arsen Tomić, predstavnik osnivača

.Dijana Blažić-Fućak, predstavnik osnivača

.Marica Brala, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ksenija Žauhar, predstavnik učiteljskog vijeća

.Gordana Mulac, predstavnik učiteljskog vijeća

.Mirjana Saršon, predstavnik vijeća roditelja

.Zoran Gnjidić, predstavnik vijeća roditelja

29. Za osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića,
VRBOVSKO

.Anton Burić, predstavnik osnivača

.Nevenka Mrvoš, predstavnik osnivača

.Milkica Rađenović, predstavnik učiteljskog vijeća

.Ivanka Kratofil, predstavnik učiteljskog vijeća

.Vesna Kratofil, predstavnik učiteljskog vijeća

.Jure Pavlinić, predstavnik vijeća roditelja

.Jasminka Kurečki, predstavnik vijeća roditelja

30. Za Osnovnu školu Kostrena, Kostrena

.Ljubomir Paškvan, predstavnik osnivača

.Tatjana Smeradlo, predstavnik osnivača

.Branka Batinić, predstavnik učiteljskog vijeća

.Silvana Kopajtić Zurak, predstavnik učiteljskog vijeća

.Korina Udina, predstavnik učiteljskog vijeća

.Jasminka Pribanić, predstavnik vijeća roditelja

.Vesna Rizoniko, predstavnik vijeća roditelja

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=482&mjesto=00001&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr