SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
181

30.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne ifrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se program utroška sredstava za radove na objektima i uređajima komunalne infrastrukture te otplate kredita HBOR-a iz kojega su plaćeni izvedeni radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture - vodoopskrbe »Visoka zona Općine Mošćenička Draga« za 2007. godinu, i to.

Red.
broj

Naziv objekta

kn

1.

Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir

1.050.000,00

2.

Uređenje javnih površina
. obnova objekta Perilo u Mošćenicama
. zelene površine

80.000,00

3.

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

260.000,00

4.

Javna rasvjeta - Šet. 25. travnja - Sv. Ivan

126.500,00

5.

Udruživanje sredstava za sanaciju odlagališta otpada Osojnica

50.000,00

6.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga« - otplata kredita HBOR

1.365.000,00

 

Sveukupno

2.931.500,00

Članak 2.

Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa, kn 500.000,00

- prodaje nekretnina, kn 500.000,00

- potpora kn 400.000,00

- poreznih prihoda kn 1.531.500,00

Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom odlučuje o namjeni sredstva unutar pojedinih stavaka Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/29

Ur. broj: 2156/03-06/1

M. Draga, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr