SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
181

28.

Na osnovi člnka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 33/01 i 01/02), a sukladno članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici od 18. prosinca 2006. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje invalidnim i hendikepiranim osobama, osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same bez pomoći druge osobe zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog svoje invalidnosti, hendikepiranosti, nemoći, nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom nastoji se povećati opći životni standard socijalno ugroženih stanovnika i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima kojima je zbog različitih uzroka potrebne takve pomoći, kao i udrugama koje skrbe o onemoćalim, hendikepiranim i invalidnim osobama.

Članak 3.

Sredstva u ukupnom iznosu od 155.600,00 kuna, raspoređuju se za:

- pomoći za podmirenje troškova stanovanja kn 4.000,00

- Troškovi prehrane učenika kn 11.000,00

- Prijevoz invalidnih osoba kn 14.000,00

- Stalne mjesečne novčane pomoći kn 13.000,00

- Pomoć i njega u kući kn 3.600,00

- Pomoć Udrugama koje skrbe o

invalidnim i onemoćalim osobama kn 4.500,00

(Društvo distrofičara, Društvo multiple

skleroze, Udruga slijepih,

Udruga invalida rada, i dr.)

- Gradski crveni križ Opatija kn 15.000,00

- Subvencioniranje smještaja djece u vrtić kn 90.000,00

- Troškovi sahrana - depozitorij kn 500,00

Članak 4.

Općinsko poglavartsvo Općine Mošćenička Draga posebnim odlukama raspoređuje sredstva unutar pojedinih stavaka iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/33

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 18. prosinca 2006.

Srijeda,27.prosinca2006. Stranica5161—broj54

SLUŽBENENOVINE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr