SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
181

24.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60101 i 129105), članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 26. točka 17. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

I.

Općina Malinska-Dubašnica prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

II.

Ovlašćuje se načelnik Anton Spicijarić, da u ime Općine Malinska-Dubašnica potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-01/06-01/6

Ur.broj: 2142/05-01-06-3

Malinska, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=481&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr