SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
181

63.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05), članka 29. i 45. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006.godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima

Članak 1.

Općinski načelnik, ujedno i predsjednik Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću i druga pripadajuća prava iz radnog odnosa sukladno Odluci o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška i Pravilnika o radu.

Općinski načelnik, ujedno i predsjednik Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša volonterski, ostvaruje pravo na naknadu troškova za rad u iznosu od 5.000,00 kn neto mjesečno, te, u istom smislu i na druga primanja utvrđena u članku 10. Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, te članovi radnih i drugih tijela koja su osnovali Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo, u obnašanju dužnosti člana tijela,

ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta - troškovi prijevoza, noćenja, dnevnice i sl., u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/06, 20/ 06).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/15

Ur. broj: 2142-03-06-13

Baška, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr