SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
181

62.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Baška za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

. poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

. sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

. stručnim nadzorom,

. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja podmlatka,

. stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

. zdravstvenom zaštitom sportaša,

. održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. se na području Općine Baška provode kroz rad S.D. Vihor Baška, odnosno sportskih sekcija unutar iste: mali nogomet, odbojka, stolni tenis, tenis, judo, boćanje, jedrenje.

U rad sportskih sekcija, uz aktivno sudjelovanje mladeži, radi provođenja sportsko-rekreativnih aktivnosti, može se uključiti i stanovništvo starije dobi.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2007. godinu i to kako slijedi:

. financiranje rada S.D. »Vihor« Baška 320.000,00

. sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 10.000,00

. sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 12.000,00

. izbor sportaša godine otoka Krka 50.000,00


U K U P N O 392.000,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana S.D. »Vihor«, koje je obvezno svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/15

Ur. broj: 2142-03-06-12

Baška, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr