SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
181

59.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2007. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava, te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje: 2.102.275,70


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora

Draga Bašćanska 1.000.000,00

1.2. izgradnja oborinske kanalizacije

- Ul. kralja Zvonimira 176.000,00

1.3. izgradnja oborinske kanalizacije

Rapska ulica 100.000,00

1.4. izgradnja kanalizacije »raskrižje -

Vela placa« u Dragi Bašćanskoj 200.000,00

1.5. izgradnja dijela kanalizacije zone 10 125.229,62

1.6. izgradnji vodovoda V 3 i kanalizacije

K 6,3 u Jurandvoru 91.546,08

1.7. vodoopskrba otoka Krka 409.500,00

2. Igradnja i asfaltiranje prometnica: 408.453,92


2.1. izgradnja prometnica »Pod Mire« u

Jurandvoru 308.453,92

2.2. izgradnja prometnice Pešćivica u Baški 100.000,00

3. Nabavka i montaža javne rasvjete: 90.000,00


3.1. rasvjeta Rapska ulica 15.000,00

3.5. rasvjeta Ulica Palada 45.000,00

3.6. rasvjeta naselje Jurandvor 15.000,00

3.8. rasvjeta naselje Draga Bašćanska 15.000,00

4. Izgradnja nogostupa, potpornih zidova

i mostića 310.000,00


4.1. Saniranje stepenica prema crkvi

Sv. Jelisavete u Dragi Bašćanskoj 200.000,00

4.2. Saniranje nogostupa u Ulici kralja

Zvonimira 100.000,00

4.3. Cestovni odbojnici u Batomlju 10.000,00

5. Rekonstrukcija zgrade »ribarnica« 184.258,25


6. Rekonstrukcija stare rive 300.000,00


7. Izrada projektne dokumentacije za

objekte komunalne infrastrukture i

građevine u vlasništvu Općine Baška,

te izrada prostornih planova 2.275.220,80


7.1. izrada projektne i druge dokumentacije

- Vela plaža 50.000,00

7.2. izrada projektne dokumentacije – Ulica

Šantis 50.000,00

7.3. projektna dokumentacija - osnovna škola 500.000,00

7.4. projektna dokumentacija - dječji vrtić 238.628,00

7.5. katastarska izmjera 1.116.592,80

7.6. projektna doumentacija Labic - Zapavlic 20.000,00

7.6. projektna dokumentacija - ostalo 300.000,00

8. Otkup zemljišta nerazvrstane ceste 902.500,00


8.1. Ulica Pešćivica 150.000,00

8.2. Ulica Šantis 100.000,00

8.3. Ulica Pod mireh 50.000,00

8.4. dječji vrtić 502.500,00

8.5. ostalo 100.000,00


UKUPNO (1 - 8.): 6.572.708,67

Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 4.212.943,92


2. naknada za priključenje 1.102.275,70


3. sredstva HBOR-a 1.100.000,00


4. sredstva proračuna 117.489,05


UKUPNO (1. do 4.): 6.572.708,67

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/15

Ur. broj: 2142-03-06-9

Baška, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr