SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
181

42.

Na temelju članka 26. stavak 1. i 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 76/03), i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski, na 13. sjednici održanoj 13. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Grada Novi Vinodolski za 2007. - 2008. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini zajedno s izvorima njihova financiranja za razdoblje 2007. - 2008. godina, a za koje se predviđa sufinanciranje iz predpristupnog fonda PHARE 2005. Planirani rashodi ne uključuju porez na dodanu vrijednost.

 

Opis rashoda, pomoći ili izvora

2007.

2008.

1.

Uređenje stoljetnog parka Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom

2.300.000,00

5.885.240,30

 

- Oborinska odvodnja sjevernog ruba parka ulicom Lukavice

1.700.000,00

0,00

 

- Javna rasvjeta sjevernog ruba parka ulicom Lukavice

600.000,00

0,00

 

-Hortikulturno uređenje s rješenjem sustava navodnjavanja i rasvjete parkovnih cjelina

0,00

5.885.240,30

2.

Uređenje otočića Sv. Marin

0,00

736.862,00

3.

Ostale aktivnosti na provedbi projekta

300.000,00

300.000,00

 

SVEUKUPNO RASHODI I POMOĆI

2.600.000,00

6.922.102,30

1.

Prihodi iz proračuna Grada Novog Vinodolskog i nacionalnih partnera

600.000,00

2.222.102,30

 

- Prih.po posebnim propisima - komunalni doprinos

300.000,00

1.922.102,30

 

- Prih.po posebnim propisima - naknada za priključenje

100.000,00

0,00

 

- Ostali nenamjenski proračunski prihodi

300.000,00

300.000,00

2.

Sredstva iz PHARE fonda

1.900.000,00

4.700.000,00

 

SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA

2.600.000,00

6.922.102,30

Članak 2.

Sastavni dio ovog Plana čine obrasci JLP(R)S FPRP-i na kojima je svaki projekt posebno obrađen.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/06-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 14. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=481&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr