SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
181

43.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04 i 178/04) i članka 23. Statuta Grada Bakra »Službene novine«« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu (»Službene novine PGŽ br. 30/06) u poglavlju II. - GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, u članku 2. stavak 1. točke 2., 5., 6., i 8. mijenjaju se i glase:

»2. Riva Bakar - lučko područje u nadležnosti Lučke uprave Bakar - Kraljevica, sufinanciranje sanacije rive od Malenice do Masarykove obale

Vrijednost: 1.000.000,00 kuna

5. Bakar - izgradnja parkirališta u staroj gradskoj jezgri - izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 50.000,00 kuna

6. Bakar - uređenje prostora ispred Crkve Majke Božje - izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 50.000,00 kuna

8. Praputnjak - parkiralište preko puta groblja i škole;

Izrada projektne dokumentacije, otkup terena

Vrijednost: 200.000,00 kuna«

Sveukupni zbroj u iznosu od »3.660.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 3.360.000,00 kn«

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.360.000,00 kuna osigurati će se iz sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 1.560.000,00 kuna, te iz sredstava naknade za koncesije u iznosu od 1.800.000,00 kuna.«

Članak 2.

U poglavlju VI. - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE, u članku 6. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

» 1. Nastavak izgradnje oborinske kanalizacije s upojnim bunarom i separatorom uz županijsku cestu na Krasici.

Vrijednost: 225.000,00 kuna«

Sveukupni zbroj u iznosu od »880.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 705.000,00 kn«

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 705.000,00 kn osigurati će se iz sredstva Proračuna Grada Bakra.«

Članak 3.

U poglavlju VII. - IZGRADNJA GROBLJA, u članku 7. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Izgradnja novog gradskog groblja u Bakru s prilaznom cestom otkup zemljišta

Vrijednost: 2.000.000,00 kuna«

Sveukupni zbroj u iznosu od »3.160.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 2.160.000,00 kn«

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

» Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 2.160.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.785.000,00 kuna.«

Članak 5.

Ove Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2006. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/13

Ur. broj: 2170-02-01-06-20

Bakar, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr