SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA MATULJI
181

23.

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), članka 25. i 26. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici (»Narodne novine« broj 86/06) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2006., Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je

ODLUKU
o usklađenju i promjeni granice Grada Opatije
i Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se i mijenja granica između Grada Opatije i Općine Matulji.

Članak 2.

Dogovorno utvrđena granica između Grada Opatije i Općine Matulji, od tromeđe katastarskih općina Volosko, Matulji i Zamet do tromeđe katastarskih općina Bregi, Pobri i nove katastarske općine Mihotići, usklađuje se sa granicom novih katastarskih općina Matulji i Mihotići.

Granica novih k.o. Matulji i Mihotići podudara se sa granicom sadašnjih katastarskih općina Matulji i Perenići s matuljske strane, odnosno k.o. Volosko i Pobri s opatijske strane, sve do točke »C«, oko 150 m prije nadvožnjaka preko ceste Rijeka - Tunel Učka u Mihotićima, osim za dio granice između točaka »A« i »B« na grafičkom prilogu gdje ide granicom naselja Mihotići i Matulji sa matuljske strane i naselja Pobri sa opatijske strane. Granica novih k.o. Matulji i Mihotići od nadvožnjaka nastavlja nožicom nasipa spomenute ceste sve do granice sa katastarskom općinom Bregi.

Ostatak granice između Grada Opatije i Općine Matulji određen je granicama rubnih katastarskih općina Bregi, Rukavac Gornji i Zvoneća s matuljske strane i katastarskih općina Pobri, Volosko, Opatija i Vasanska s opatijske strane, osim u dijelu gdje se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju sa granicama naselja. U tom slučaju, granicu predstavlja granica rubnih naselja Bregi u Općini Matulji i naselja Opatija u Gradu Opatiji.

Članak 3.

Sukladno članku 2. stavak. 2, dio naselja Mihotići u k.o. Pobri u Općini Matulji pripaja se naselju Pobri u k.o. Pobri u Gradu Opatiji.

Članak 4.

Sukladno članku 2. stavak. 2, dio naselja Pobri u k.o. Pobri u Gradu Opatiji pripaja se naselju Mihotići u novoj k.o. Mihotići u Općini Matulji.

Članak 5.

Sukladno članku 2. st. 3, granica između Grada Opatije i Općine Matulji određena je granicama katastarskih čestica 1780, 1782, 1783, 1785, 1788, 1933/2-dio, 2097/6, 2101/3, 2109/1, 2116, 2117, 2144, 2143, 2141, 2139, 2137, 2421/3, 2124/1, 2425, 2426 k.o. Bregi tako da iste ostaju u Gradu Opatiji.

Članak 6.

Za katastarske čestice na kojima je granica određena njihovim dijelom izradit će se geodetski elaborat kojim će biti izvršena dioba spomenutih katastarskih čestica.

Troškove izrade geodetskog elaborata snosit će Grad Opatija i Općina Matulji.

Članak 7.

Imena i identifikatori iz Službene evidencije prostornih jedinica naselja Pobri u Gradu Opatiji i naselja Mihotići u Općini Matulji se ne mijenjaju.

Članak 8.

Grad Opatija će nakon donošenja ove odluke sa Općinom Matulji potpisati sporazum o usklađenju granice Grada Opatije i Općine Matulji.

Članak 9.

Kartografski prikaz granica je sastavni dio ove odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od dana potpisivanja sporazuma o granicama Grada Opatije i Općine Matulji.

Klasa: 931-01/04-01/3

Ur. broj: 2156-04-06-12

Opatija, 19. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr