SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

37.

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika,
naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/05), u članku 3. brojka: »4,8« zamjenjuje se brojkom: »5,7«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim-novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/11

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 20. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr