SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

36.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2006. godine donijelo je

IZMJENE
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/03 i 12/06), članak 27. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ima pravo, po iscrpljenju dnevnog reda, postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku, Općinskom poglavarstvu i pročelniku Upravnog odjela o stanju u pojedinom području društvenog života, o izvršavanju odluka i drugih akata Vijeća i Poglavarstva, o radu Upravnog odjela, kao i pravnih osoba kojih je Općina osnivač odnosno vlasnik.

Član Vijeća ima pravo postaviti najviše dva pitanja. Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano, isključivo u obliku pitanja, a ne komentara ili primjedbe.

Vijećnička pitanja postavljaju se u pisanom obliku i na njih se, u pravilu, daju pisani odgovori.

Član Vijeća može iznimno postaviti usmeno vijećničko pitanje na sjednici. Na usmeno vijećničko pitanje može se odgovoriti na sjednici ili se daje pisani odgovor.«

Članak 2.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Na vijećnička pitanja upućena sukladno članku 27. Poslovnika odgovaraju općinski načelnik, Općinsko poglavarstvo, te pročelnik Upravnog odjela.«

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/11

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 20. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr