SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
181

71.

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 76/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA
MALOG LOŠINJA ZA 2008. i 2009. GODINU

I.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2007. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ovaj Plan razvojnih programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-06-30

Mali Lošinj, 15. prosinca 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

Plan razvojnih programa Grada Malog Loši  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr