SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

Grad Mali Lošinj

1.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 11. ožujka 2004. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o grbu i zastavi Grada Malog Lošinja. Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća Odluku o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/96), Ispravak Odluke o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/96) i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03).

Klasa: 017-01/03-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-04-8

Predsjednik Odbora za statutarno-
pravna pitanja Gradskog vijeća

Grada Malog Lošinja

Dinka Plešić - Kučić, v. r.

ODLUKA
o grbu i zastavi Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave, te način i zaštita uporabe grba i zastave Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Grbom i zastavom Grada predstavlja se Grad Mali Lošinj.

Članak 3.

Grb i zastava Grada rabe se u skladu s odredbama ove Odluke na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

Grb i zastava Grada mogu se rabiti isključivo u obliku i opisu koji su utvrđeni ovom Odlukom.

U grbu i na zastavi Grada ne može se ništa mijenjati.

Članak 5.

Grb i zastava Grada mogu se izrađivati i koristiti u obliku značke, suvenira, naljepnice, kao i na promidžbenim materijalima Turističke zajednice Grada Malog Lošinja i tvrtki koje se bave turističkom djelatnošću, na logotipima udruga građana, publikacijama, te drugim materijalima i slučajevima kada se radi o promicanjima interesa Grada Malog Lošinja.

Odobrenje pravnim i fizičkim osobama za korištenje grba i zastave na načine iz prethodnog stavka daje Gradsko poglavarstvo.

Članak 6.

Odobrenjem iz članka 5. ove Odluke može se uporaba grba i zastave ograničiti u pogledu namjene, vrste predmeta i vremenskog važenja.

Članak 7.

Nije dopušteno javno isticati dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene grb i zastavu Grada.

II. Grb Grada

Članak 8.

Grb Grada ima u plavome štitu smeđi trojarbolni jedrenjak s podignutim trorednim jedrima na svakome jarbolu i s dva pramčana jedra - floka zlatne (žute) boje.

Članak 9.

Grb Grada rabi se:

- na zgradi u kojoj je sjedište Grada, te na zgradama službi Grada, mjesnih odbora, te drugih ustanova i poduzeća čiji je osnivač Grad, kao i u svečanim prostorijama tih zgrada, odnosno ustanova;

- pri održavanju znanstvenih, kulturno-umjetničkih, političkih, sportskih i drugih susreta čiji je organizator ili pokrovitelj Grad;

- na memorandumima, na svečanim pozivnicama, čestitkama i slično, na posjetnicama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća i pročelnika, odnosno voditelja gradskih upravnih odjela;

- u drugim slučajevima propisanim posebnim odlukama.

Članak 10.

Izvornik grba čuva se u Državnom arhivu.

III. Zastava Grada

Članak 11.

Zastava Grada je omjera 2:1, svijetlo plave boje sa zlatno (žuto) obrubljenim grbom Grada u sredini.

Članak 12.

Zastava Grada stalno je istaknuta na zgradi u kojoj je sjedište Grada Malog Lošinja i na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju i središnjim trgovima u svim mjestima Grada.

Zastava Grada ističe se:

- na javnim skupovima (znanstvenim, kulturno-umjetničkim i drugim) koji se održavaju u Gradu, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova;

- na pročeljima zgrada u kojima je sjedište mjesnih odbora na Dan Grada, te na dan zaštitnika mjesta;

- u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke ili Statutom Grada Malog Lošinja.

Članak 13.

Prilikom isticanja, grb i zastava Grada ističe se uz grb i zastavu Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90).

IV. Kaznene odredbe

Članak 14.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

- rabi grb ili zastavu Grada suprotno članku 3. ove Odluke;

- rabi grb ili zastavu Grada u obliku ili sadržaju suprotno odredbi članka 8. i članka 11. ove Odluke;

- na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Grada;

- rabi grb ili zastavu Grada suprotno članku 5. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se i fizičke osobe za prekršaj iz alineje 1, 2 i 3 stavka 1. ovog članka.

V. Završne odredbe

Članak 15.

Likovni prikaz grba i zastave Grada sastavni su dio ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom dostave Rješenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske kojim se odobrava uporaba grba i zastave Grada.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=10005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr