SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
GRAD KRALJEVICA
34

35.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 60/98, 61/00 i 32/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 2. listopada 2003. donosi

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio k.č. br. 4236/2 upisane u z.k.ul. PI K.O. Šmrika kao javno dobro putevi i vode, ukupne površine 82 m2.

Predmetni dio k.č. u naravi ne postoji kao put nego čini okućnicu - dvorište. Također nije razvrstan kao dio javne ceste te ovom površinom sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu upravlja jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Kraljevice da temeljem ove Odluke ishoduje u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva nekretnine iz članka 1. ove Odluke na ime Grada Kraljevice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 932-07/03-01/18

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 2. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kraljevice
Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr