SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

7.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 11. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni uvjeta zaduživanja Općine Kostrena radi
izgradnje kapitalnog projekta dječjeg vrtića

I.

Zaduženje Općine Kostrena radi izgradnje kapitalnog projekta dječjeg vrtića, prihvaćeno Odlukom o prihvaćanju kapitalnog projekta i plana za financiranje kapitalnog projekta (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/98), realizirano kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak preko Riječke banke d.d. Rijeka, u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a za koje je ishodovana suglasnost Vlade Republike Hrvatske (Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Klasa: 403-01/99-01/46, ur. broj: 5030116-99-1 od 23. rujna 1999. godine), te refinancirano od Riječke banke d.d. Rijeka uz uvjete: smanjenje kamatne stope na 6,1 0odišnje, kamatna stopa promjenljiva, usklađuje se u slučaju promjene šestomjesečnog EURIBOR-a i uz naknadu od 0,2% jednokratno na odobreni kredit uz ranije ugovorene instrumente osiguranja, refinancirat će se kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka.

II.

Refinanciranje iz točke I. vrši se pod sljedećim uvjetima:

- glavnica kredita na dan 1. ožujka 2004. godine iznosi 3.996.451,82 kune, što prema srednjem tečaju HNB na taj dan predstavlja protuvrijednost od 525.344,80 EUR,

- rok otplate produžuje se za tri godine te iznosi 5 godina od reprogramiranja,

- kamate 4,065 0odišnje, kamatna stopa promjenljiva, usklađuje se u slučaju promjene tromjesečnog EURIBOR- a,

- bez naknade,

- osiguranje postojeće.

III.

Od Vlade Republike Hrvatske zatražit će se izmjena Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (Klasa: 403-01/99-01/46, ur. broj: 5030116-99-1 od 23. rujna 1999. godine) zbog stjecanja povoljnijih uvjeta kreditiranja.

IV.

Po dobivanju izmijenjene Odluke o davanju suglasnosti, ugovor o refinanciranju kredita sklopit će Načelnik Općine Kostrena Miroslav Uljan.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-6

Kostrena, 11. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr