SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

5.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 11. ožujka 2004. godine, daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE
teksta provedbenih mjera Detaljnog plana uređenja
uvale Žurkovo (»Službene novine« PGŽ broj 16/02)

Članak 45. Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo (u nastavku DPU) (»Službene novine« PGŽ broj 16/02), u stavku 6. propisuje način uređenja partera javnih pješačkih površina, koje treba izvesti od kamena, betonskih elemenata i ploča asfalta u boji i slično.

Donosilac daje autentično tumačenje koje se odnosi na spomenute kamene i betonske elemente, i to na način da se podrazumijeva izgradnja kamenog ili betonskog zida, čija bi linija kao pravocrtna linija obale slijedila vanjske kote postojećih obalnih linija na građevinskim česticama JP2 i JP3. Ovo iz razloga jer dio lokaliteta označenih građevinskih čestica čine prirodne obalne stijene oblika i svojstva nepogodnih za korištenje kao javnih površina bez određenih zahvata.

Budući je ovim DPU-om namjena označenih površina utvrđena kao javna pješačka površina, ovakvi zahvati neophodni su kako bi se površine privele svojoj namjeni.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-8

Kostrena, 11. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr