SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA BAŠKA
Općina Baška

12.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 117/ 93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 3. ožujka 2004. godine, donijelo

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2003. godine

Članak 1.

Odobrava se korištenje viška ostvarenih sredstava iz 2003. godine, u ukupnom iznosu od 1,450.980,83 kn, za podmirenje izdataka, kako slijedi:

.poz. 21. usl. tek. i inv. održ. cesta
- Ul. Z. Čermakove 348.328,00

.poz. 21.1. usl. tek. i inv. održ. cesta
- iza škole 68.553,00

.poz. 21.6. usl. tek. i inv. održ. cesta
- Zagrebačka-Lošinjska 74.207,16

.poz. 23. usl. tek. i inv. održ.
protupožarnih putova 165.000,00

.poz. 24.26 potok Sv. Lucija 130.681,76

.poz. 37.01 ličenje ograda i klupa
(ograda Kricin) 21.000,00

.poz. 37.14 ljuljačke B. Draga 5.000,00

.poz. 37.23 naknadni radovi Ul. S. Radića 17.813,90

.poz. 37.24 šetnica »Jablanova« 60.000,00

.poz. 37.25 produženje plaže Zarok 53.000,00

.poz. 37.27 placa Batomalj - izrada
potpornog zida 12.597,60

.poz. 37.31 popločenje place u Jurandvoru 25.152,00

.poz. 37.51 ostale nespomenute
komunalne usluge 38.951,61

.poz. 55.6 sufinanciranje rada
školskog psihologa 7.920,00

.poz. 89.1 fumigacija crkve sv. Lucije 48.800,00

.poz. 103.3 vatrogasna zajednica
- ažuriranje akata 10.000,00

.poz. 107.1 Ponikve - Kanalizacija Skopalj 43.837,80

.poz. 110.2 javna rasvjeta - stara jezgra
Baške 50.000,00

.poz. 115.73 DPU zone 22 40.138,00

.poz. 115.8 geodetska podloga Općine
Baška 230.000,00


Ukupno: 1,450.980,83

Članak 2.

Izdaci iz prethodnog stavka će se rasporediti po pozicijama rashoda i izdataka I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2004. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/4

Ur. broj: 2142-03-04-4

Baška, 3. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr