SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

9.

Na temelju članka 39. stavak 3. i 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/ 01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2004. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

Odlukom o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Odluka) imenuje se pet (5) članova Vijeća.

Članak 2.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Grada Raba imenuju se:

VANJA SERŠIĆ, dipl.iur., za predsjednika

KRUNO MATIĆ, dipl.oec., za člana

INES PULIĆ, dipl.ing., za člana

ŽARKO ŠPANJOL, ing., za člana

VLADO DUMIĆ, kap., za člana

Članak 3.

Naknada za rad članovima kao i svi troškovi vezani uz rad Vijeća definirat će se podzakonskim aktima koji će se donijeti na temelju Zakona.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-04

Rab, 19. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr