SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

7.

Na osnovi članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine«, broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Novi Vinodolski, a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente u nepokretnim kulturnim dobrima i kulturnopovijesnim cjelinama,

- način plaćanja spomeničke rente,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja spomeničke rente,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobođenja od plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove Odluke.

Fizičke ili pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku povijesnu cjelinu.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 3.

Na području Grada Novi Vinodolski plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstvo u čijem je nadležnosti kulturno dobro, utvrdilo ili utvrdi svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i kulturno-povijesne cjeline.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.

Visina spomeničke rente iznosi 4,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline iz članka 2. ove Odluke mjesečno.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalnu djelatnost Grada Novi Vinodolski. Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, odnosno fakture.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN RH 26/03).

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se obavlja djelatnost.

Obveznici spomeničke rente moraju Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 6.

Spomeničku rentu ne plaća Grad Novi Vinodolski, gradski muzej i gradska čitaonica.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 19. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=59&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr